,,Vyber si prácu, ktorú miluješ a už nikdy nebudeš musieť pracovať.“ – Confucius

O mne

Už viac ako 7 rokov sa venujem finančnému sprostredkovaniu a

zároveň poskytujem služby v oblasti účtovníctva. Mojou silnou motiváciou v podnikaní v sektore finančníctva je ukázať ľuďom, že v tejto oblasti pracujú aj čestní ľudia.  Preto je pre mňa veľmi dôležité, budovať si dôveru s klientmi a udržiavať si spoluprácu čo najdlhšiu dobu.    
Služba finančného sprostredkovania je v dnešnej dobe veľmi významným povolaním. Vzdelávanie a informovanie ľudí o oblasti financií je základnou a nevyhnutnou úlohou každého finančného špecialistu.  Preto je pre mňa veľkou cťou a výzvou pracovať hlavne s mladými ľuďmi a učiť ich ako správne finančné plánovať, aby dosiahli svoje celoživotné sny. 

Máš stanovené životné ciele? Si na správnom mieste. Ukážem ti cestu, ako sa bez prekážok k týmto cieľom dostaneš. :)


"Jedinú slobodu, ktorú človek má je jeho slobodná vôľa."

Vzdelanie

Vyštudovala som odbor Ekonomika a manažment podniku na Žilinskej univerzite. 
Zároveň som absolvovala všetky skúšky v Národnej banke Slovenska, ktoré sú nevyhnutné pre prácu finančného sprostredkovania. 
Po ukončení vysokej školy som absolvovala kurzy pre jednoduché a podvojné účtovníctvo a zároveň kurz Mzdy a Personalistika
Akreditácia Národnej banky Slovenska
  • sektor prijímania vkladov
  • sektor poskytovania úverov
  • sektor poistenia alebo zaistenia
  • sektor kapitálového trhu
  • sektor starobného dôchodkového sporenia
  • sektor doplnkového dôchodkového sporenia