Účtovnícke služby

Spracovanie jednoduchého účtovníctva.
Spracovanie daňových priznaní pre fyzické osoby.
Spracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. 
 Spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.


Cenník

Daňové priznanie A

Základ (1 zamestnanie) - 20 €

  • každé ďalšie zamestnanie: + 5 €
  • daňový bonus na deti: + 5 €/dieťa
  • NČZD na manželku: + 5 €
  • úroky z úveru pre mladých: + 5 €
  • iné (predaj nehnuteľnosti,..): + 5 €

Daňové priznanie B

Základ (paušálne výdavky) - 60 €

Základ (preukázateľne výdavky) - od 70 €

  • každé ďalšie zamestnanie: + 5 €
  • daňový bonus na deti: + 5 €/dieťa
  • NČZD na manželku: + 5 €/dieťa
  • úroky z úveru pre mladých: + 5 €
  • iné (predaj nehnuteľnosti,..): + 5 €

Ďalšie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti - 15 €  


Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel - 15 €/motorové vozidlo

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky vyplňte kontaktný formulár