ŽIVOT BEZ STRESU = FINANČNÝ PLÁN

Základom života bez stresu je finančné plánovanie

Finančnému plánovaniu, resp. tvorbe konkrétneho finančného plánu, predchádzajú určité kroky, ktoré si musí klient zadefinovať a uvedomiť.

V prvom rade je dôležité vedieť aké máme mesačné príjmy a výdavky, z čoho si následne vieme odvodiť koľko peňazí sa nám mesačne zvýši.

Zároveň je dôležité vedieť, čo v živote chceme dosiahnuť, aké máme ciele a plány a zároveň si musíme uvedomovať hrozby, ktoré nás môžu počas života zastihnúť a ktoré nám môžu v značnej miere ovplyvniť náš život.

Tvorbe finančného plánu teda predchádza jedna dôležitá vec, ktorou je ANALÝZA.

Analýza je základom tvorby finančného plánu, ktorý je následné spracovaný presne na Vašu mieru - čiže na základe spísanej analýzy.


Dizajn bez nzvupng

Váš finančný plán bude následne obsahovať porovnanie Vašich súčasných produktov, ktoré aktuálne využívate, s novými riešeniami, ktoré sú pre Vás výhodnejšie, kvalitnejšie, resp. lacnejšie s porovnateľnou kvalitou. V niektorých prípadoch sú súčasne riešenia len upravené tak aby boli aktuálnejšie a inokedy je potrebné úplne nové riešenie. 


Nevyhnutnou súčasťou každého finančného plánu je ukázanie riešení, ktoré dokážu zabezpečiť príjem, ktorý môže byť ohrozený nepredvídateľnými udalosťami, a taktiež priblíženie riešení na tvorbu krátkodobej, strednodobej a dlhodobej rezervy. Tieto rezervy sú v pláne naplánované na základe Vašich cieľov, potrieb a požiadaviek.

Ako by mal správne vyzerať finančný plan?

Finančný plán by mal preto zahrňať (okrem vyššie uvedeného):
  • zabezpečenie príjmu,
  • tvorbu krátkodobej rezervy,
  • tvorbu strednodobej rezervy,
  • tvorbu dlhodobej rezervy,
  • zabezpečenie majetku
  • tvorba a budovanie majetku/pasívneho príjmu.
Zabezpečenie príjmu je nevyhnutnou súčasťou plánu. Riziko vážnych nepredvídateľných situácií číha na každého z nás. Je veľmi dôležité aby sme boli voči sebe, a hlavne voči rodine, finančné zodpovední. Finančná zodpovednosť v tomto smere znamená, mať v prípade výpadku pravidelných príjmov zabezpečené kvalitné krytie našich výdavkov. Smrť, vážny úraz alebo choroba, trvalé následky - invalidita, prípadne dlhodobá práceneschopnosť dokážu značne ohroziť náš príjem a finančnú stabilitu rodiny. Preto by sme zabezpečenie príjmu určite nemali podceňovať.  

Krátkodobá rezerva je základnou rezervou, ktorá nám slúži v prípade vzniku nepredvídateľných udalostí (pokazené auto alebo iná elektrotechnika/elektronika, výpadok príjmu zo zdravotných dôvodov, výpoveď v práci a pod.)

Strednodobou rezervou si vieme splniť naše ciele a priania (nové bývanie, auto, cestovanie, koníčky). Prípadne sa vieme prostredníctvom strednodobej rezervy zbaviť úverov, ktoré platíme.

Dlhodobá rezerva nám slúži na zabezpečenie kvalitného dôchodku a taktiež ňou vieme vyplatiť skôr hypotekárny úver, prostredníctvom ktorého sme si zabezpečili bývanie.

Zabezpečenie majetku je dôležité v prípade ak si zaobstaráme nové auto, byt, dom, prípadne iný hodnotný majetok. Niektoré zabezpečenia majetku sú povinné ale väčšina z nich sú dobrovoľné avšak v mnohých prípadoch nevyhnutné a veľmi prínosné. Majetok, ktorý sme nadobudli nás určite stál mnoho financií a niekedy aj veľa energie. Neočakávané situácie, ktoré môžu nastať, nás môžu veľmi nepríjemne prekvapiť a preto nám zabezpečenie majetku poskytne riešenie týchto situácií bez stresu a bez finančného zruinovania. 

Tvorba a budovanie majetku, resp. pasívneho príjmu je taktiež veľmi dôležitou súčasťou finančného plánovania. Pod tvorbou a budovaním majetku si môžeme predstaviť založenie firmy, kúpu nehnuteľnosti, pozemkov, investovanie na finančnom trhu, investovanie do dobrých nápadov - startupov a podobne. V prípade pasívnych príjmov ide o príjmy, ktoré prichádzajú na účet človeka aj v prípade, keď nepracuje aktívne. Pasívny príjem je možné zabezpečiť si prostredníctvom prenájmu nehnuteľností, rôznych priestorov, pozemkov, strojov a pod., taktiež prostredníctvom investovania na finančnom trhu s pravidelným vyplácaním dividendy. Pasívny príjem si môžeme vybudovať rôznymi spôsobmi. Kľúčom k úspešnému budovaniu majetku a vytvoreniu pasívneho príjmu je nastavenie správnej stratégie. Táto časť finančného plánu je veľmi individuálna a závisí od finančných možnosti daného klienta. 
 
Ako správne finančné plánovať?

Všetko závisí od Vašej pracovnej, súkromnej a hlavne finančnej situácie. Od Vašich cieľov, túžob a potrieb.

Preto je nesmierne dôležité využiť odborníka na finančné plánovanie, ktorý posúdi Vašu aktuálnu situáciu a ukáže Vám možnosti ako správne finančne plánovať a dosiahnuť Vaše ciele.

A hlavne Vám zabezpečí život BEZ STRESU v prípade nepredvídateľných udalostí a ukáže Vám ako budovať MAJETOK

Ak chcete mať svoj život pod kontrolou a chcete vedieť ako reálne vyzerá finančné plánovanie tak ma kľudne kontaktuje.