Ako bude vyzerať naša spolupráca?

Každá spolupráca musí fungovať na základe vopred stanovených podmienok. Nie je to inak ani v prípade spolupráce medzi finančným sprostredkovateľom a klientom.

Prvou základnou vecou, ktorú musíme spraviť je vybudovať si 100 % obojstrannú dôveru.

Zároveň musí naša spolupráca fungovať na zásadách ako sú diskrétnosť, korektnosť, 100 % informovanosť, objektívnosť a stratégia win-win (Vy získate moju službu a keď ste s ňou spokojní odporúčate ma ďalej).

Ak máme jasne definované, vysvetlené a stanovené zásady, resp. podmienky spolupráce a obe strany sú spokojné môžeme pokračovať ďalších krokom, ktorým je ANALÝZA.

V rámci tejto analýzy si spoločne:
  • prejdeme Vaše osobné, resp. rodinné ciele,
  • pozrieme sa na Vaše doterajšie kroky a skúsenosti na finančnom trhu,
  • pozrieme sa na Vaše existujúce zmluvy, aby sme zistili či sú nastavené vo Váš prospech a hlavne či sú prispôsobené na Vašu aktuálnu situáciu,
  • prejdeme si Vaše príjmy a výdavky aby sme následne mohli spoločne posúdiť či sú Vaše predstavy, sny a ciele finančné zvládnuteľne,
  • v rámci tejto analýzy si nakoniec spoločne určíme Vaše priority a preferencie.
Po analýze nasleduje zo strany finančného sprostredkovateľa príprava FINANČNÉHO PLÁNU, ktorý je šitý presne na Vašu mieru - čiže na základe spísanej analýzy.

Váš finančný plán bude následne obsahovať porovnanie Vašich súčasných produktov, ktoré aktuálne využívate s novými riešeniami, ktoré sú pre Vás výhodnejšie, kvalitnejšie, resp. lacnejšie s porovnateľnou kvalitou. V niektorých prípadoch sú súčasne riešenia len upravené tak aby boli aktuálnejšie a inokedy je potrebné úplne nové riešenie. 
Nevyhnutnou súčasťou každého finančného plánu je ukázanie riešení, ktoré dokážu zabezpečiť príjem, ktorý môžem byť ohrozený nepredvídateľnými udalosťami, a taktiež priblíženie riešení na tvorbu krátkodobej, strednodobej a dlhodobej rezervy. Tieto rezervy sú v pláne naplánované na základe Vašich cieľov, potrieb a požiadaviek. 

V prípade, že ste s vypracovaným finančným plánom spokojný, nasleduje ďalší krok, ktorým je SERVIS.

Pojem servis v oblasti finančného sprostredkovania znamená dlhodobú a kvalitnú starostlivosť, zdieľanie nových informácií a možností z finančného trhu, prehodnocovanie nových rozhodnutí a taktiež s tým všetkým spojenú administratívu. 

V tomto blogu sme si priblížili ako vyzerá kvalitná spolupráca medzi finančným sprostredkovateľom a klientom. Základom celej spolupráce je kvalitná komunikácia a úprimnosť.
Ak by ste mali o takúto formu spolupráce záujem tak ma kľudne kontaktujte.