FINANČNÁ ANALÝZA, cesta ku kvalitnému finančnému plánu

Najdôležitejším krokom, pred vytvorením kvalitného finančného plánu, je vypracovanie finančnej analýzy. Finančná analýza je veľmi dôležitá pre poskytnutie kvalitnej služby zo strany finančného spotredkovateľa. 
V rámci tejto analýzy si finančný sprostredkovateľ spoločne s klientom:
 • zadefinuje jeho osobné, resp. rodinné ciele,
 • pozrie sa na jeho doterajšie kroky a skúsenosti na finančnom trhu,
 • pozrie sa na jeho existujúce zmluvy, aby zistil či sú nastavené v prospech klienta a hlavne či sú prispôsobené na jeho aktuálnu situáciu,
 • spraví si prehľad o príjmoch a výdavkoch klienta, aby následne mohli spoločne posúdiť či sú jeho predstavy, sny a ciele finančné zvládnuteľne a realizovateľné,
 • v rámci tejto analýzy si nakoniec spoločne určia klientové priority a preferencie.
V rámci finančnej analýzy je taktiež klientom vysvetlený priebeh, podmienky, zásady a princípy spolupráce klienta a finančného spotredkovateľa. Zároveň je klientovi poskytnutný prehľad o kompletných službách, ktoré poskytuje daný finančný spotrostredkovateľ. 

Kvalitný finančný spotredkovateľ pri dlhodobej spolupráci vykonáva túto finančnú analýzu v pravidelných intervaloch. Táto pravidelná analýza je vykonávana hlavne z toho dôvodu, že tak ako sa neustále mení finančný trh, tak v takej istej miere sa mení aj životná situácia každého klienta. Môže ísť napríklad o nasledujúce zmeny v priebehu života klienta:
 • zmena práce, 
 • zvýšenie alebo zníženie príjmu, 
 • začiatok podnikania klienta,
 • svadba, 
 • nový prírastok do rodiny, 
 • kúpa nového auta, 
 • príprava na zabezpečenie väčšieho bývania, 
 • snaha zabezpečiť deťom lepšiu budúcnosť a ochrana ich zdravia,
 • negatívne zmeny - choroba, úraz, trvalé následky, prípadne strata člena rodiny, 
a mnoho ďalších zmien, ktoré je potrebné neustále analyzovať a prispôsobovať takto finančný plán na aktuálnu životnú situáciu daného klienta. 

Po analýze a po odsuhlásení podmienok spolupráce nasleduje zo strany finančného sprostredkovateľa príprava FINANČNÉHO PLÁNU, ktorý je šitý presne na mieru klienta - čiže na základe spísanej analýzy.

Je dôležité poznamenať, že služby finančného sprostredkovateľa sú pre klienta ZADARMO.