Prečo by ste mali využívať službu finančného sprostredkovateľa!!

V prvom rade je dôležité zodpovedať si nasledujúce otázky:
1. Kto je finančný sprostredkovateľ
2. V čom spočíva práca, resp. služba finančného sprostredkovateľa

Finančný sprostredkovateľ  je odborníkom v hľadaní základných, nevyhnutných, ale aj užitočných finančných riešení pre klientov. 

Služba finančného sprostredkovateľa spočíva v tom, že zabezpečuje riešenia v akejkoľvek životnej situácií klienta. 

Základnými úlohami finančného sprostredkovateľa sú:

Prvou základnou úlohou 
každého finančného sprostredkovateľa by mala byť kontrola súčasných riešení, čiže toho, čo už klient v rámci finančného trhu využíva. 
 Nakoľko sa situácia u klienta pravidelné mení, tak to čo využíva nemusí byť pre neho aktuálne a výhodne, resp. nastavené v jeho prospech. Preto je kontrola základnou úlohou. Výsledkom tejto kontroly je zapracovanie vhodných riešení do finančného plánu.

Druhou základnou úlohou je finančné plánovanie s klientmi. V rámci finančného plánovania je úlohou každého sprostredkovateľa zistiť ciele, priania a potreby klienta a následne na základe zanalyzovania jeho príjmov a výdavkov naplánovať ich postupné plnenie. Finančné plánovanie zahŕňa hlavne:
 1. zabezpečenie príjmu v prípade jeho výpadku pri vzniku nečakanej životnej situácie (práceneschopnosť, vážna choroba, úraz, invalidita ...) alebo v prípade zvýšených výdavkov v týchto situáciách,
 2. budovanie finančnej rezervy v krátkodobom a strednodobom horizonte,
 3. nastavenie rovnováhy príjmov a výdavkov (rebríček priorít a finančná disciplína),
 4. budovanie finančných aktív v strednodobom a dlhodobom horizonte (napĺňanie cieľov a  zvyšovanie kvality života),
 5. celoživotné zabezpečenie (budúcnosť, dôchodok...).

Takže ak si kladiete otázku: "prečo by ste mali využívať službu finančného sprostredkovateľa?" odpoveď je jednoduchá:
 • služba finančného sprostredkovateľa je pre teba ZADARMO - za túto službu neplatíte sprostredkovateľovi žiadne peniaze,
 • finančný sprostredkovateľ Vám je kedykoľvek k dispozícií,
 • využívaním tejto služby ušetríte veľmi veľa času, nakoľko za Vás finančný sprostredkovateľ navštívi, resp. obtelefonuje všetky potrebné inštitúcie,
 • finančný plán Vám pomôže jednoducho sa zorientovať vo Vašich financiách,
 • prostredníctvom finančného plánu si budete jednoduchšie plniť svoje ciele, 
 • finančným plánom si dokážete zabezpečiť Váš príjem v nepredvídateľných situáciách, tvoriť krátkodobú a strednodobú rezervu, vyplatiť skôr úvery, zabezpečiť lepší dôchodok, pripraviť deti na jednoduchší štart do života a hlavne budovať majetok.
Ešte stále váhate či takúto službu využiť alebo nie? 

Verím, že nie a kľudne ma pre bližšie informácie kontaktujte.