Chcete zapôsobiť svojim textom na čitateľa a to bez gramatických a štylistických chýb, prípadne vytvoriť skvelý obsah, ktorý zaujme? Tvorba článkov a rôznych textov, štylistická a gramatická úprava rôznych textov, tvorba obsahu a príprava podkladov pre tvorbu rôznych prác a samotná finálna úprava prác je taktiež súčasťou môjho portfólia. 
Pre Viac informácií, resp. vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky ma kľudne kontaktujte. 

Tvorba článkov a textov

od 10 €/normostrana A4

 • články na blog
 • texty k príspevkom na sociálnych sieťach
 • texty k reklame
 • odborné články s citáciami
 • profesionálne články na akúkoľvek tému
 • popisy produktov
 • a mnoho ďalších

Štylistická, vizuálna a gramatická úprava rôznych textov

1 €/normostrana A4

 • záverečné práce
 • seminárne práce
 • recenzie
 • rôzne články a texty
 • popisy produktov
 • a mnoho ďalších

Ďalšie služby


 • tvorba obsahu a príprava podkladov pre tvorbu rôznych prác
 • tvorba prezentácií 
 • a mnoho ďalších služieb v tejto oblasti